Het Sprookjestheater

Eigentijdse Sprookjes voor jong en ouder

Het Sprookjestheater

Stichting Het Sprookjestheater

Het Sprookjestheater is een initiatief van de Stichting Het Sprookjestheater.

De Stichting Het Sprookjestheater is in 1999 opgericht door Frank Serlier en Nanette den Haan, die sinds 1993 professioneel actief zijn in het schrijven en uitvoeren van theater-, televisie- en filmconcepten binnen het thema sprookje/fantasie.

Het Sprookjestheater maakt maatschappelijk verantwoorde concepten waarin jong en oud ongedwongen worden meegesleept in de wonderlijke en onbegrensde wereld van het sprookje. Waarin van alles mogelijk is. Waarin het onverklaarbare verklaard wordt en het verklaarbare ineens niet meer zo vanzelfsprekend is. In onze sprookjes vervagen de grenzen tussen werkelijkheid en fictie om soms helemaal te verdwijnen.


Doelstelling

De Stichting Het Sprookjestheater heeft als belangrijke doelstelling de culturele vorming van kinderen en jongeren en produceert daartoe maatschappelijk verantwoorde concepten voor theater, televisie en film. De Stichting maakt daarbij gebruik van het fenomeen “Sprookje en Fantasie”, waaronder wordt verstaan “(eenvoudig) vertelsel waarin – niet gebonden aan tijd, plaats en eventuele lokale kleur – bovennatuurlijke wezens optreden en waarin dieren, bomen, planten, dingen etc. al sprekende en met een ziel kunnen worden ingevoerd.”


Daarnaast wil de Stichting “een thuis bieden aan scheppende en uitvoerende kunstenaars alwaar, in elke creatie, ongebreidelde fantasie en alledaagse werkelijkheid samensmelten tot een unieke sprookjeswereld waarin onnodig geweld taboe is en de onlosmakende samenhang van alles in de natuur wordt benadrukt om zodoende in de samenleving meer begrip en respect te bewerkstelligen voor de natuur en het milieu in de meest ruime zin.” (art. 2 sub 2 van de statuten)